EVENTS

Distributeurswijziging bij Hirschmann Multimedia

Hierbij stellen wij u op de hoogte dat de samenwerking tussen Hirschmann Multimedia B.V. en distributiepartner Nedis B.V. beëindigd is.

Het distributiekanaal voor de inkoop van de producten van Hirschmann Multimedia vindt u hier.

Met het distributiekanaal van Hirschmann Multimedia bedienen we gezamenlijk retail / etail, installateurs en indirect de consument. Met de producten van Hirschmann Multimedia stellen we functionaliteit, innovatie en keuzegemak centraal. In samenwerking met onze distributeurs spelen we in op marktontwikkelingen voor Nederland en België. Gezamenlijk richten we de communicatie in ten behoeve van de (eind)klant en bieden we uitgebreide productinformatie. Kwaliteit, service en innovatie is ons handelsmerk.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen Hirschmann Multimedia.

Volg Hirschmann Multimedia via
Facebook, LinkedIn en op YouTube. 

 

 

Changement de distributeur chez Hirschmann Multimedia.

Par la présente, nous vous informons qu'il a été mis fin à la collaboration entre Hirschmann Multimedia B.V. et le partenaire distributeur Nedis B.V.

Vous trouverez le canal de distribution pour l'achat de produits Hirschmann Multimedia ici.

Avec le canal de distribution d'Hirschmann Multimedia, nous desservons conjointement les grossistes / détaillants, les installateurs et indirectement le consommateur. Avec les produits d'Hirschmann Multimedia, la fonctionnalité et l'innovation sont au centre de nos préoccupations. Nous réagissons aux développements de marché aux Pays-Bas et en Belgique en collaboration avec nos distributeurs. Nous aménageons conjointement la communication en faveur du client (final) et nous proposons des informations produit détaillées. La qualité, le service et l'innovation sont notre marque de fabrique.

En espérant que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions, contactez votre interlocuteur de référence chez Hirschmann Multimedia.

Suivez Hirschmann Multimedia sur
Facebook, LinkedIn et sur YouTube.

 

 

NIEUWS
EVENTS